Dlaczego powdrożeniowy pomiar sieci Wi-Fi jest ważny?

Pomiar powdrożeniowy to istotny, a często pomijany etap budowy sieci Wi-Fi. Polega on na weryfikacji parametrów sieci już po zamontowaniu i skonfigurowaniu punktów dostępowych, ale najczęściej jeszcze przed produkcyjnym uruchomieniem sieci.
Od momentu przekazania dokumentacji wykonawczej do pomiaru powdrożeniowego, na finalną jakość sieci mają wpływ firmy kablowe i instalatorskie, które zwykle posiadają ograniczoną wiedzę na temat sposobu działania sieci Wi-Fi. Podczas instalacji okablowania i samych punktów dostępowych, może dojść do kolizji, które będą skutkowały kompromisami i zmianami względem pierwotnych założeń projektu wykonawczego.

Pomiar powdrożeniowy możemy realizować jako weryfikację własnego projektu lub jako zewnętrzna firma audytująca projekt i realizację firm trzecich. Drugi przypadek jest o tyle trudniejszy, że konieczne jest odczytanie intencji projektanta, przełożonych na fizyczną realziację przez firmę instalującą.

Poniżej przedstawiono przykłady sytuacji, które można spotkać podczas audytu powdrożeniowego, na bazie projektu innej firmy, w typowym centrum dystrybucyjnym sieci sklepów detalicznych.

Anteny kierunkowe skierowane bezpośrednio w metalowe kraty otaczające wybrane alejki magazynowe. Takie kraty są spotykane w alejkach, w których składowane są łatwopalne aerozole pod ciśnieniem, prawdopodobnie wymagane przez przepisy pożarowe. W tym przypadku sygnał był w stanie przebić się przez kratę, ale był on wyraźnie słabszy i znacznie silniejszy był również sygnał z tyłu anteny, tam gdzie nie jest pożądany, bo przyczynia się do zwiększenia CCI (Co-Channel Interference).


Punkty dostępowe z wbudowanymi antenami dookólnymi, zamontowane na betonowych filarach, gdzieś pośrodku regałów, w dodatku otoczone rurami systemu pożarowego. Doświadczenie podpowiada, że prawdopodobnie ich celem było zapewnienie sygnału i możliwości roamingu urządzeń poruszających się poprzeczną alejką, przecinającą cały magazyn w poprzek, mniej wiecej w jego środku. Zamontowane były jednak kilkanaście metrów od tego miejsca, tam gdzie łatwo było doprowadzić okablowanie. Jest to sytuacja, w której prawdopodobnie firma realizująca okablowanie stwierdziła, że tak będzie im wygodniej lub regały jeszcze nie były zamontowane w momencie budowania okablowania strukturalnego. Audyt powdrożeniowy nakreślił problem wynikający z takiego montażu na wystarczająco wczesnym etapie, aby można było go naprawić przed produkcyjnym uruchomieniem magazynu.

Punkty dostępowe z wbudowanymi antenami dookólnymi, zamontowane pod sufitem na 12 metrach. Niestety taki montaż powoduje drastyczny wzrost CCI i konieczności współzawodnictwa punktów dostępowych o dostęp do kanału. Przy takich wysokościach wchodzą w grę tylko anteny kierunkowe. Klient podczas audytu zwracał uwagę na problemy w obszarach, które zostały zaprojektowane właśnie w ten sposób.

Brak znajomości własnych rządzeń przez klienta. Niestety, lokalnie w centrach dystrybucji bardzo rzadko można spotkać informatyka zarządzającego flotą urządzeń mobilnych. Należy przed wizytą ustalić bardzo precezyjnie zakres wsparcia ze strony IT podczas audytu – dostęp do wszystkich ustawień Wi-Fi wykorzystywanych urządzeń, włącznie z możliwością asocjacji tych urządzeń z własnym testowym punktem dostępowym.

Jeśli wykonujemy audyt powdrożeniowy własnego projektu, to oczywiście poza sprawdzeniem kwestii montażu i finalnej konfiguracji, bardzo cenna jest możliwość weryfikacji przyjętych przez siebie założeń i efektu uzyskanego na bazie własnych wytycznych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie audytów sieci Wi-Fi!